Home / Callebaut chocolade

Callebaut chocolade

Voor onze chocolade producten maken wij gebruik van Callebaut chocolade.
Waarom maken wij gebruik van Callebaut chocolade? Niet alleen om de kwaliteit en smaak, maar ook om het duurzaamheidsprogramma van Callebaut.

Leest u mee?
Heerlijke chocolade heeft heerlijke cacaobonen nodig. Door te kiezen voor Callebaut® Finest Belgian Chocolate kiezen wij voor een heerlijke smaak en kiezen wij ervoor om de plaatselijke cacaoboeren in West-Afrika te steunen: voor elk blok of elke verpakking die wij kopen, wordt er een deel opnieuw geïnvesteerd in opleiding van de boeren en in gemeenschapsprojecten – in samenwerking met de Cocoa Horizons Foundation.
De Cocoa Horizons Foundation is actief in Ivoorkust, Ghana en Tanzania en richt zich op twee belangrijke pijlers om de uitdagingen aan te kaarten en om echte vooruitgang te boeken: productiviteit en gemeenschap.

Boeren ondersteunen om de productiviteit te verhogen
Om de toekomst van cacao te garanderen, worden de boeren gesteund om hun opbrengst per hectare te verbeteren en worden de boeren geholpen om een beter inkomen te halen uit de cacaoteelt. Er zijn betere productiepraktijken voor cacao nodig om te garanderen dat de cacaoteelt een leefbare optie is, ook voor de volgende generatie van telers, inclusief jonge vrouwen.
Dit wordt op twee manieren aangepakt: door boeren op te leiden en door hen een premie te betalen.

Boeren opleiden
Een opleiding zorgt ervoor dat de boeren cacao telen op een duurzame en verantwoorde manier en dat ze hun opbrengst doen stijgen en het levensonderhoud van hun familie verbeteren. Callebaut® en de Cocoa Horizons Foundation bieden ook opleidingen aan voor jonge generaties van boeren en ze zetten zich in om het beroep om te vormen naar een aantrekkelijke carrière.
Binnen een tijdspanne van drie jaar zullen alle geregistreerde boeren zijn opgeleid om zo de capaciteit te verhogen en te zorgen voor meer bewustzijn inzake productiepraktijken voor duurzame cacao. De opleiding behandelt de volgende onderwerpen:
– Goede landbouwpraktijken,
– Functionele geletterdheid,
– Kinderbescherming,
– Opspoorbaarheid,
– Kwaliteit,
– Gezondheid en veiligheid.

Een landbouwpremie betalen
Naast de opleiding zal er ook rechtstreeks aan de boeren en verenigingen van boeren een premie worden betaald. Zo stijgt hun inkomen uit de cacaoteelt en kunnen ze investeren in hun boerderijen en gemeenschappen.

De gemeenschap van cacaoboeren sterker maken
Samen met partners streeft Callebaut naar een visie op lange termijn. Zij werken samen met de boeren om de praktijken voor cacaoproductie te verbeteren terwijl tegelijk ook kritieke sociale uitdagingen worden aangekaart in de gemeenschappen waar de boeren en hun gezinnen wonen. Plattelandsgemeenschappen hebben vaak een gebrek aan infrastructuur en dienstverlening, inclusief toegang tot water, basis gezondheidszorg en scholen. Daarom willen zij zorgen voor oplossingen op vier vlakken: onderwijs, kinderbescherming, tewerkstelling van vrouwen en gezondheid.

Onderwijs
Onderwijs is de hoeksteen van ontwikkeling. Naast het promoten van inschrijvingen en aanwezigheid in scholen, draagt Callebaut ook bij aan de infrastructuur als de gemeenschappen een tekort hebben aan primaire en secundaire schoolfaciliteiten.
Dit omvat het bouwen en inrichten van klassen, het bouwen en inrichten van eetzalen voor schoolmaaltijden, aparte toiletten bouwen voor meisjes en jongens, zonnepanelen voorzien voor verlichting en huizen bouwen voor leerkrachten om zo bekwaam personeel aan te trekken en te behouden. Er wordt geholpen om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke behoeften van gemeenschappen en groeperingen van landbouwers en wil men beter toegankelijke, veiligere en beter geschikte leeromgevingen voor kinderen in de gebieden waar cacao wordt geteeld.

Kinderbescherming
De visie van Callebaut op succesvolle cacaogemeenschappen is er eentje waarbij alle kinderen naar school kunnen gaan en worden beschermd tegen schadelijk werk. Samen met de partners wordt het belang van onderwijs tijdens onze opleiding voor boeren gepromoot en wordt er samen gewerkt met gemeenschappen om het bewustzijn inzake kinderarbeid aan te scherpen zodat de oorzaken ervan beter begrepen worden en constructieve oplossingen worden ontwikkeld.

Empowerment voor vrouwen
Het betrekken van vrouwen bij opleidingen, administratieve en managementactiviteiten van de landbouwergroep en andere kansen voor bedrijfsontwikkeling heeft ook een grote prioriteit. Callebaut steunt geletterdheid en trainingen voor bedrijfsvaardigheden en werken met vrouwen en vrouwengroepen binnen de gemeenschap om kansen te creëren om inkomen te genereren.

Gezondheid
Boeren, gezinnen en gemeenschappen hebben nood aan eenvoudige toegang tot rein en veilig water. Toch is die basisbehoefte vaak moeilijk te realiseren in plattelandsgemeenschappen. Samen met de gemeenschappen wordt gewerkt om boorgaten te voorzien in scholen en waterfilters voor scholen en huishoudens in afgelegen gebieden. Callebaut bouwt ook schooltoiletten en promoten WASH (water, sanitair, hygiëne) training en ondersteunen initiatieven om de toegang van boeren tot basis gezondheidszorg te verbeteren, inclusief een programma voor zorgverzekering, vaccinatiecampagnes en gratis medische controles.

Op de site van Callebaut kan u ontdekken wat inmiddels al allemaal is bereikt.